Välkommen till Avanza Fonder

Avanza Fonder är en del av Avanza-koncernen och är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Avanzas affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande.

Avanza Fonder startades 2006 och startade samma år, Avanza Zero – fonden utan avgifter, Sveriges första fond helt utan avgifter.

 

Avanza Fonder bedriver fondverksamhet och har följande tillstånd från Finansinspektionen: •

  • Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. •
  • Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. •

 

Allmänheten erbjuds att köpa fondandelar via konto hos Avanza.