Välkommen till Avanza Fonder

2018-09-21:
Information om fusion av fonder:

Fusionerna av specialfonderna;
Avanza  +BlackRock och Avanza Auto 1,
Avanza +East Capital och Avanza Auto 6,
Avanza +SKAGEN och Avanza Auto 4,

Har genomförts den 21 september 2018 i enlighet med den information som har gått ut till alla andelsägare.

 

 

2018-08-24:
Avanza Global startade till försäljning via Avanza Bank.