Välkommen till Avanza Fonder

2020-02-05:
Avanza Europa startade till försäljning via Avanza Bank.

2019-12-17:
Avanza USA startade till försäljning via Avanza Bank.

2019-04-01:
Avanza Emerging Markets startade till försäljning via Avanza Bank.

2018-12-20:
Avanza Fonder får utmärkelsen ”Årets Sparnyhet” för lanseringen av Avanza Global.

”- Avanzas lansering av sin globalfond fick ett eget pris i år titulerat Årets Sparnyhet med motiveringen ”Billigt är bra. Därför prisar vi denna globala sparnyhet”” läs mer här.


2018-09-21:
Information om fusion av fonder:

Fusionerna av specialfonderna;
Avanza  +BlackRock och Avanza Auto 1,
Avanza +East Capital och Avanza Auto 6,
Avanza +SKAGEN och Avanza Auto 4,

Har genomförts den 21 september 2018 i enlighet med den information som har gått ut till alla andelsägare.


2018-08-24:
Avanza Global startade till försäljning via Avanza Bank.

 

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Innan du köper andelar i en fond rekommenderar vi att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr som du hittar på www.avanzafonder.se/vara-fonder/

Avanza Global och Avanza Emerging Markets är matarfonder som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i respektive mottagarfond.

Avanza Zero är en indexfond med målsättningen att uppnå en avkastning motsvarande SIX30RX-index.

Avanza Auto 1-6 och Avanza 50, 75 och 100 är specialfonder med tillstånd från Finansinspektionen att avvika från vad som gäller för värdepappersfonder. Samtliga specialfonder förvaltas genom fond-i-fondstrategier.