Bolagsfakta

Avanza Fonder AB
Organisationsnummer: 556664-3531
Aktiekapital: 3 100 000 SEK

Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder erhölls av Finansinspektionen den 3 maj 2006.

Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder erhölls av Finansinspektionen den 29 april 2015.

Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ).