Incitament

Incitament

Information om incitament

Avanza Fonder ersätter Avanza Bank för de fondandelar som distribueras via Avanza Bank i form av en årlig ersättning utgörande en procentsats på det investerade beloppet.

Avanza Fonder erhåller ersättning från tredje part för ”Avanza +” som en andel av de underliggande fondernas förvaltningsavgift enligt överenskommelse med de externa fondbolagen. För mer information se ”Information om incitament” ovan.

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Avanza får av, respektive betalar till, våra samarbetspartners. Om du önskar detaljerad information om de ersättningar som Avanza får av, respektive betalar till, tredje part ber vi dig kontakta vår Kundsupport.