Kontakt

Avanza Fonder AB
 • Postadress
  Box 13129, 111 93 Stockholm
 • Besöksadress
  Vasagatan 10, 111 20 Stockholm
 • Webb
 • Telefonnummer
  08-562 250 00
 • E-post
 • Faxnummer
  08-562 251 01

Klagomål

Avanza Fonder anser att det är mycket viktigt med en tillfredsställande hantering av eventuella klagomål från våra kunder, dels för att kunna garantera kundernas möjligheter att få sina intressen tillgodosedda och dels för att kunna upprätthålla allmänhetens förtroende för Avanza Fonder.

Om du som kund är missnöjd med Avanza Fonder har du möjlighet att lämna klagomål. Vid klagomål är det viktigt att snarast kontakta Avanza Fonder. Ett klagomål ska ske skriftligen till Klagomålsansvarig som prövar ärendet.

Klagomål lämnas givetvis till Avanza Fonder utan kostnad.

I klagomålet ska du utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har i form av kontoutdrag, tidigare korrespondens m.m. för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet. Vid behov ställer vi frågor för att kunna utreda ärendet på bästa sätt. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomålet skickas med brev adresserat till:

Avanza Fonder AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 1399
111 93 Stockholm

 

Avanza Fonders målsättning är att besvara klagomålet så skyndsamt som möjligt. Klagomåls besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Klagomålsansvarig. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du få information om detta. Beslut i ärendet meddelas skriftligt.

Avanza Fonders interna regler för klagomålshantering tillhandahålls andelsägare kostnadsfritt vid begäran.

 

Oberoende vägledning och hjälp utanför Avanza Fonder AB

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå. Se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos Avanza har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden.